Odtülüler Mat/Fen Eğitim Kurumları Ümitköy'de: Özel Ders Programları

Ankara’da sistematik ve kaliteli eğitime sahip olan Ümitköy Odtülüler Mat/Fen Eğitim Kurumları, sorumluluklarının bilincinde olan özgün bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar içerisinde özel ders programlarının özgün ve öğrenci niteliklerine uygun yapılandırılmasıyla sağlanır. Özel ders öğrencinin kendini yetersiz ve ya öğrenmede güçlük çektiği derslerden deneyimli öğretmenler tarafından öğrenciyi öğrenmede merkeze alan verimli çalışmalardır.

Özel Ders Eğitim Süreci Sadece Alınan Derslerle Sınırlı Kalmamalı

Süre içerisinde öğretmenin öğrenciyi gerekli ölçüde ödevlendirmesi, etkili ödev kontrol sistemi ile öğrencinin eksiklerinin kapatılması, öğrencide sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, öğrencinin zamanı gerekli ölçüde kullanma alışkanlığı kazandırılması ve diğer derslerdeki başarısı içinde öğretmeninin destek olması uygulanan programın verimliliğini gösteren belirteçlerdir.

 

Odtülüler Mat/Fen Eğitim Kurumları’nda ayrıcalıklı kişiye özel eğitim modeli doğrutultusunda yapılan ortaokul ve lise TYT – AYT Hazırlık kapsamındaki özel ders program ayrıntıları için sizleri Ümitköy’de bulunan merkezimize ve Kızılay’da bulunan şubemize bekleriz.

 

Eğitim politikamız, öğrencilerimizin öğrenme potansiyellerini ortaya çıkarmak ve buna uygun öğrenme yöntemlerini belirlemektir. Çünkü her birey farklı ve özeldir. Bu amaçlar her öğrencimizin kendi potansiyelini keşgederek onlara uygun eğitim modeli belirlemek Odtülüler Mat/Fen Eğitim Kurumları olarak en temel görevimizdir.